Reseportalen.nu

Historia

Även om Afrika har den mest kända äldsta befolkningen så finns det ändå väldigt lite dokumenterat om denna världsdel. Man tror att människans uppkomst skedde i Afrika för 100 000 tals år sedan och att dessa sedan utvandrade till Asien och Europa för cirka 40 000 år sedan.

Cirka 5000 år f.kr började jordbruket att sprida ut sig i Sahara, vilket på den tiden var svalt och fuktigt och utgjorde därmed bra odlingsmarker. Detta pågick ända fram till cirka 3500 f.kr då Sahara började bli varmt och ökenlandskapet bredde ut sig vilket fick de boende att dra sig norrut för att söka nya marker.

Detta ledde till att man i norra Afrika år 3200 f.kr förde samman folket under ett rike och med en kung som regerade vid området kring Nilen och ett omfattande samhälle började ta fart i området kring Egypten. Cirka 1000 år f.kr erövrades dock delar av Afrika av islamiska folkgrupper som under de närmaste århundraden innebar att den muslimska befolkningen ökade i Afrika.

I Norra Afrika började man runt år 500 f.kr upptäcka möjligheten att göra järn vilket användes både till vapen och för jordbrukredskap och dessa produkter och även kunskapen spred sig snabbt över kontinenten vilket innebar att jordbruket blommade upp ordentligt.

När handeln med Europa startade på 1500 talet möttes européerna av möjligheten att köpa slavar vilket var något helt nytt för Europa som innebar att man kunde få tag på billig arbetskraft till jordbruken och plantage. Man förde de införskaffade slavarna till sina koloniserade områden i Atlanten och senare även i Amerika och kunde därmed både snabbt och lönsamt bygga upp sina verksamheter. Köpet skedde oftast i utbyte mot lyxprodukter som alkohol eller vapen och pågick ända fram till 1800 talet då slavhandeln i Afrika upphörde i samband med koloniseringen.

Även om Europa hade stor makt genom sin handel med Afrika så klarade sig kontinenten ända fram till 1800 talet innan europeiska stormakter började kolonisera Afrika. Det var främst Frankrike, Storbritannien och Spanien men även länder som Tyskland, Libyen och Portugal som hade tilldelats mark i Afrika i samband med en gemensam uppdelning som skedde år 1884. Det var bara Liberia och Etiopien som klarade sig från kolonisering och koloniseringen varade ända fram till andra världskrigets slut då man till slut gav upp koloniseringen av Afrika och Afrika delades upp i olika stater.

Afrika är en kontinent som var rik på råvaror som gummi, ädelstenar och guld vilket ledde till att många industrier startades upp i Afrika där man förädlade produkterna. Detta medförda att industrierna var upphovet till många afrikanska städer runt om på kontinenten. När städerna växte kom även andra positiva tillgångar som bland annat skolor och invånarna fick möjligheten att utbilda sig vilket även ledde till krav på självständighet.

Afrikas civilisering

Man har sett att Afrikas civilisering skedde i den forntida Egypten. Här fanns kungariken och olika klasser som delade in befolkningen. Denna del av Afrika hade byggt upp större samhällen och man hade en väl utvecklad handel med Europa. Man har funnit vissa skrifter och en utvecklat språk så långt bak som till 3200 f.kr.

Krig i Afrika

Afrika har varit inblandad i många konflikter sedan kontinenten avkoloniserades efter andra världskriget. Både gränskrig och krig mellan grannländer har varit mycket vanliga men många av de afrikanska staterna har även plågats av långvariga inbördeskrig.

Andra världskriget

Afrika blev krigsskådeplats under andra världskriget tack vare att de europeiska ländernas kolonisering av Afrika. Tyskland, Italien stred mot de allierade som bland annat Frankrike och Storbritannien. De segdragna ökenkrigen pågick fram till år 1943 då USA och de allierade landsteg i norra Afrika och lyckades besegra Tyskland och Italien.

Kongokriget

Det andra Kongokriget, som utspelade sig mellan åren 1998 till 2003, fick stora konsekvenser på den afrikanska befolkningen. Man räknar med att drygt 4 miljoner personer dog i kriget, till största delen på grund av sjukdomar och svält.
Nio stycken afrikanska länder deltog i striderna med även ett stort antal beväpnade grupper runt om i Afrika vilket ledde till att miljoner flyktingar tvingades lämna Afrika för att undkomma det våldsamma kriget.

Kända personer i Afrikas historia

En av de mest kända afrikanerna är Nelson Mandela som föddes år 1918. Han var utbildad advokat som siktade in sig på politiken. Han var en frihetskämpe som slogs mot apartheid vilket ledde till att han fängslades under 27 år. När han frigavs år 1990 fortsatte han på den politiska vägen och fick nobels fredpris år 1993 och han blev senare Sydafrikas första folkvalda president år 1994 och regerade fram till år 1999.

Den afrikanska kontinenten har bland annat fyra stycken nobelpristagare i litteratur. Wole Soyinka från Nigeria, Naguib Mahfouz från Egypten, Nadine Gordimer och J. Coetzee från Sydafrika.

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?