Reseportalen.nu

Historia

Några av våra allra tidigaste förfäder levde i Östra Afrika, där vi idag finner Kenya. I det område som idag utgör södra delen av landet har man funnit rester och lämningar efter människor som är över 2 miljoner år gamla. Man vet inte speciellt mycket om dessa förfäder eftersom det inte finns någon form av dokumentation mer än de lämningar man funnit, men att dessa levt just här tyder på att landet varit fruktsamt för dessa individer. Om vi däremot går längre fram i historien finns det mer fakta att hämta.

För ungefär 1000 år sedan kom några stammar till det som idag är Kenya. Dessa kom invandrandes i landet söderifrån utmed kusten. De var så kallade bantutalande stammar och deras invandring skedde i slutet av den så kallade bantumigrationen och några av dessa bantuer talande individer kom att vara förfäder till de kommande så kallade Kikuyuerna. Men det var inte de enda som vandrade in i landet, drygt 500 år senare kom andra folk också att vandra in i Kenya, denna gång skedde invandringen från norr och några av de inblandade stammarna var de nomadiserade massajerna. Invandringen till Kenya har sedan dess bara fortlöpt och det är tack vare detta som landet och dess befolkning fått en så stark blandad karaktär.

Under medeltiden började en del annat, nytt folk också strömma till Kenya, då började nämligen köpmän från Europa i norr och Asien och Arabien i nordöst att komma till landets kuststäder. Dessa var under denna tid ute efter elfenben och slavar. Araberna kom att sätta sig till rätta ut med landets kust som under den här tiden styrdes av Zanzibars sultan. Kusten som idag hör till Kenya, låg då mitt i ett område som kallades Swahilikusten. Man har efter denna tid valt att bevara mycket av kulturen från denna tid och Mombasa är idag därför mycket präglad av Swahili. Det är också därför som språket Swahili är ett av de officiella språken i landet. Swahilikulturen kom att blomstra och frodas på kusten, men parallellt med detta kom nya riken och hövdingadömen inåt landet att skapas. Senare under denna tid kom det så kallade Massajriket att växa sig starkt här och nådde en storhetsperiod i mitten av 1800-talet, innan Storbritannien kom och övertog och koloniserade Kenya.

Kolonisationen skedde i slutet av 1800-talet och det som idag är Kenya kom då att vara en del av det Östafrika som tillhörde Storbritannien. Britterna byggde med hjälp av indiska arbetare under kolonisationen en järnväg genom landet för att genom förbindelser med omkringliggande länder kunna göra bättre affärer. Indierna som bygge och skötte järnvägen kom sedan att stanna i landet och utgöra en betydande roll för landets affärsliv. Britterna såg till att många människor från Storbritannien flyttade hit och ägnade sig åt jordbruk och liknande, då jorden i Kenya var mycket bördig och därmed innebar stora skördar. Odlingarna fick skötas av lokalbefolkningen, då dessa utgjorde en billig arbetskraft.

Kenya var en koloni till Storbritannien i över 50 år innan man efter några av de blodigaste upproren i den moderna kolonialhistorien slog sig självständiga 1963. Året därpå kom landet att bli en republik och den första presidenten var även känd som en stor frihetskämpe. Landets politik har sedan under perioder präglats av en del valfusk, men man anser ändå att politiken har genomsyrats av folkets vilja till en relativt stor del.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?