Reseportalen.nu

Historia

Mongoliet som ligger i Asien har en relativt lång historia. Forskare har hittat lämningar i landet som man gissar är mellan etthundratusen och tvåhundratusen år gamla. Dessa lämningar lär ska ha varit från bostäder. Säkert vet man dock att man i landet började arbeta med brons ungefär 1000 år innan vår tideräkning, några hundra år senare började man dessutom också att arbeta med andra metaller, som järn. Möjligheten till att bygga nya typer av vapen med dessa material gjorde att de många olika stammarna i landet kom att bilda allianser mot varandra.

Mongoliet är dock mest känd för den historia som kommer från 1200-talet. Djingis Khan, härskaren över Mongoliet förenade nämligen under detta kända århundrade de olika mongoliska stammarna och fick dem att svetsas samman så att riket blev större. Under tiden som följde efter detta erövrade man sedan stora områden av land, som till exempel delar av de markområden som idag utgör Sibirien, Kina, Mellanöstern, Ryssland, mm. Detta välde kom att bli det största man någonsin vetat om i hela världshistorien. Dock kom det relativt fort att falla samman i flera delar, så kallade khanat. Man försökte under sin storhetstid också att erövra de landområden som idag utgör Japan, men lyckades inte med det. Man behöll dock det område man hade som var uppdelat i olika khant under en tid, efter ett tag fungerade det dock inte längre och de olika khanten blev då självständiga riken. Dessa riken behöll makten över sina områden en tid, men många av dem förlorade med tiden.

Efter storväldets fall splittrades områdena igen och tillföll olika mongoliska stammar. Detta ledde till en del olika konflikter och det är bland annat i och med detta som man i Kina kom att bygga på den kinesiska muren. Det var också i och med tiden för storväldet och tiden där efter som många av dessa områden kom att bli buddhistiska, vilket flera av dem är än idag.
Under 1600-talet kom Mongoliet att bli en del av Kina och först ett par hundra år senare kom det som idag ibland kallas för det yttre Mongoliet att kalla sig själva för självständiga. Det är också efter detta som en del av Kina kallas för inre Mongoliet, det är helt enkelt den del som blev kvar. Kina försökte senare att återta Mongoliet, men blev då utkörda av Sovjet, vilka Mongoliet senare kom att skriva ett vänskapsavtal med i och med att man utropade sig som en kommunistisk folkrepublik.

Landet har under 1900-talet sedan präglats av politik och olika ideologiers viljor. Landet hade under stor del av detta århundrade ett stort inflytande av Sovjetunionen och när det kom till den punkt där kommunismen i Kina och den i Sovjetunionen skildes, följde man i Mongoliet Sovjetunionens håll. Dock kom man mot Kalla krigets slut att skapa förbindelser med såväl Kina som USA. I och med att Sovjetunionen blev mer öppet blev också Mongoliet det med och till exempel så tilläts konkurrerande partier under 90-talet. Övergången från strikt kommunism till ett mer demokratiskt samhälle har självklart kantats av problem, men under 2000-talet kom kommunistpartiet som fortfarande är populärt, att få bilda en koalitionsregering med den så kallade demokratiska alliansen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?