Reseportalen.nu

Historia

Nordamerikas historia kan man hitta så långt som 30 000 år tillbaka då de första invandrarna kom till norra Amerika. De utvandrade ursprungligen från Asien och över Sibirien över den is som låg kvar efter istiden och hamnade så småningom i Alaska. Invandringen och utvandringen skedde under många tusen år fram och tillbaka till dess att isen upplöstes och Nordamerika skildes från Asien med ett hav.

Indianerna levde ett förhållandevis relativt lugnt liv i Nordamerika tills de första sjöfararna började landstiga i Mexico och i Amerika. När den europeiska koloniseringen påbörjades av Nordamerika började man driva bort indianerna från sina bosättningar. Även om européerna hade tillgång till skjutvapen så var det inte helt enkelt att besegra indianerna som stred mot européerna genom överraskande överfall med små och smygande grupper.

År 1519 anlände den första spanska delegationen till Mexico där de mottogs väl till en början men efter att spanjorerna började sukta efter aztekriket väldiga skatter så slutade detta med strider och spanjorerna blev tvungna att fly. De gjorde dock ett nytt försök att erövra riket år 1521 och efter 3 månader av våldsamma strider lyckades spanjorerna till slut erövra riket och det föll under Spaniens styre vilket varade fram till 1810 då det mexikanska självständighetskriget började för att frigöra sig från Spanien.

Under mitten på 1600 talet stred brittiska soldater mot franska i en kamp om att kolonisera Amerika. Även om de redan hade olika områden som de styrde över så var de oense om gränsdragningarna mellan de franska och brittiska områdena. Det skulle dröja fram till år 1759 då Frankrike gav upp de flesta områden till England och endast behöll ett fåtal koloniseringar som bland annat området kring Quebec.

Under början på 1800 talet började USA att försöka utöka sina områden norrut men stoppades upp av de engelska trupperna. Samtidigt började även britterna att bosätta sig i Kanada och detta ledde till ett flertal konflikter mellan fransmännen och britterna. År 1845 gick även Texas med i USA och detta ledde till ett krig mellan Mexiko och USA som nu hade börjat erövra områden även västerut vilket omfattade bland annat Kalifornien.

Under slutet på 1800 talet började dock gränserna klarna mellan USA, Kanada och Mexiko vilket sedermera ledde till att både USA och Kanada fick en enorm invandring från bland annat Sydamerika men även från Europa.

När järnvägen drogs i USA under slutet på 1800 talet var det början till en snabb och stark ekonomisk tillväxt och under 1900 talet växte USA upp till en av världens supermakter.

Nordamerikas civilisering

Det var aztekerna och mayaindianerna i forna Mexiko som först lyckades bygga upp fungerande civilisationer i Nordamerika. Redan i början på år 1500, när spanjorerna landsteg i Mexiko, fanns det sedan länge fungerande städer och även väl utvecklat skrift och talspråk bland befolkningen. I övriga Nordamerika dröjde det en bit in på 1500 talet innan först USA och cirka 100 år senare Kanada fick igång fungerande samhällen. Det var britter och fransmän som koloniserade Amerika som byggde upp städer över Nordamerika. Den första staden grundandes under mitten på 1500 talet i Kalifornien.

Krig i Nordamerika

Amerikanska inbördeskriget

Under åren 1861 fram till 1865 pågick det amerikanska inbördeskriget mellan syd och nord. Det sågs av sydstatarna som ett självständighetskrig men det handlade egentligen om mycket mer än bara söderns frigörelse. Bland annat ville man från nordsidan avskaffa slaveriet och uppnå en gemensam stat. Nordstatarna gick så småningom segrande ur striden och slaveriet avskaffades och södern ingick sedermera i staten USA.

Första världskriget

Det var Kanada som drogs in i första världskriget år 1914 på grund av landet var en del av det brittiska samväldet. Det skulle dröja tills år 1917 då även USA gick in i kriget.

Andra världskriget

Under andra världskriget drogs Kanada ganska snart in i detta också och därefter gick USA in år 1941 och slutligen Mexico år 1942, efter att mexikanska oljetankers hade sänkts av tyska ubåtar.
USA har även deltagit i flera krig genom åren som bland annat Koreakriget, Vietnamkriget men även varit delaktig i strider genom Nato och FN som bland annat i Irak, Afghanistan och Serbien.

Kända personer i Nordamerikas historia

Nordamerikas historia är relativt kort, den påbörjades under 1500 talet och det skulle dröja fram till 1700 talet innan man fick historiska män som man talar om än idag. En av dessa var George Washington som föddes år 1732.

George Washington föddes i Virginia men hans förfäder var invandrade britter. George Washington slogs först för britterna men övergick sedan att slåss för USA i samband med att den amerikanska revolutionen började år 1773 och efter mycket om och men så lyckades han tillsammans med sina arméer slå ned britterna och avkoloniseringen kunde ske och en stat bildas. År 1789 valdes George Washington till USA första president.

Thomas Edison är en annan känd amerikan som föddes år 1847 och levde fram till år 1931. Han uppfann bland annat glödlampan och grammofonen. Innan han dog hade han tagit patent på 75 stycken uppfinningar.

Martin Luther King, född år 1929, sågs som de svartas frihetskämpe. Han var pastor som var ledare för de svarta amerikanernas medborgarrätt. Han fick Nobels fredpris år 1964 och är nog mest känd för sitt tal ”I have a dream” som han höll år 1963. Martin Luther King mördades år 1968 i Memphis.

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?