Reseportalen.nu

Historia

Sydney ligger i Australien, vilket utgörs av en mycket stor ö, eller snarare kontinent, samt en mindre ö som heter Tasmanien. Kontinenten Australien ska ha varit befolkad och bebodd med människor i flera tusen år, forskarna tror att siffran ligger på mellan 40 000 och 50 000 år. Befolkningen som fanns här från början fanns över hela kontinenten och höll sig inte bara i en del. De höll sig heller inte bara till ett språk, utan hade flera hundra språk och dialekter som skilde sig från varandra så pass mycket att de kan räknas som helt egna språk. Flera av dessa kulturer hade en stark koppling till naturen och jorden och man hade dessutom traditioner som var väl utvecklade. Man beräknar att antalet aboriginerna, som man kallar folket som bodde i Australien innan Européerna intog landet, var mellan två- och trehundra tusen när Australien koloniserades av britterna. Efter att Européerna ankom började antalet aboriginer i landet dock att sjunka dramatiskt.

Enligt historien så var den allra första Europén att nå Australien en holländare, vid namn Willem Janszoon. Detta ska ha varit under 1600-talets början. Dock kom riktiga expeditioner till landet först att komma igång under 1700-talets senare del. En av de mest kända expeditionerna då är den då en man vid namn James Cook gick i land vid ett område som kallas Botany Bay, vilket ligger precis i närheten av det land och den yta som idag utgör Sydney. James Cook kom att ta en stor del av denna del av kontinenten under besittning, för Storbritanniens räkning. I slutet av 1700-talet kom Australiens tid som så kallad straffkoloni att inledas. Man hade landet som straffkoloni under ungefär 80 år och under den perioden hann man föra runt 160 000 människor som fångar, både män och kvinnor, till ön.

Men landet fick en tillväxt av annat slag med. Tack vare guldrusher och ullindustrin som landet hade kom även många britter att självmant invandra i landet och man fick därför en kraftig befolkningsökning av just britter under 1800-talet. Under denna tid var landet uppdelat i sex stycken kolonier, vilka styrdes som kronkolonier. Precis i början av 1900-talet, 1901 närmare bestämt, kom dock landet att bilda det Australiska stadsförbundet och landet blev därmed självstyrande. Men även om man var självstyrande så var och är man fortfarande en del av det Brittiska samväldet.

Under 1900-talet följde en period av krig, och australiska styrkor var delaktiga i både det första som andra världskriget. En stor del av befolkningen deltog i krigen och många dog eller skadades i striderna. När det andra världskriget var slut kom Australiens ekonomi att växa och många valda att invandra till landet, som flyktingar från andra länder i världen.

Just Sydney var det allra första bosättningen i Australien som var europeisk. Detta tack vare James Cooks i landstigande vid Botany Bay under 1700-talet. Namnet Botany Bay har platsen fått efter en svensk botaniker som var med i James Cooks besättning. Sydney kom att grundas i och med att Britterna gjorde staden till en straffkoloni. Denna styrdes av en man som hette Arthur Philip, vilken kom att bli delstaten New South Wales allra första guvernör. Namnet Sydney har staden fått efter en naturhamn, vilka är vanliga för området, vid namn Sydney Cove. Dock kom staden inte att bli en riktig stad under den första guvernören, utan först under en annan vars namn var Lachlan Macquarie, som byggde vägar, kyrkor, broar, offentliga byggnader och anläggningar i hamnen. Arbetskraft fick man från sina straffångar. Under 1800-talets 30- och 40-tal kom många invandrare från Storbritannien till staden och 1842 blev staden utropad som en officiell stad. Vilket Sydney var först med i hela Australien.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?