Reseportalen.nu

Historia

Sydamerikas historia sträcker sig långt tillbaka och man har funnit spår från mycket tidiga civilisationer. Den ursprungsbefolkning som fanns i Sydamerika då koloniseringen från Europa satte igång var inte den första, och man räknar med att det i Sydamerika har funnits många olika kulturer och folkslag som upphört att existera.

Under modern tid har det ju faktiskt hänt att man plötsligt upptäckt en indianstam som fortsatt att leva ostört djupt i Sydamerikas regnskog. Man ska inte glömma att Sydamerika är en gigantisk världsdel där det finns områden som är svåra att besöka utan stor ansträngning.

Tidiga folkslag i Sydamerikas historia

Man har kunnat komma fram till att det mycket tidigt fanns folk i Sydamerika som drog nytta av de olika bördiga områdena som lämpar sig för jordbruk. Detta har man kunnat fastslå genom fynd av lergods som innehållit rester av spannmålsprodukter. Det tycks ha funnits civilisationer över hela kontinenten som livnärt sig på olika slags jordbruk och även på att föra boskap. Det odlades majs, bönor, sötpotatis, potatis och andra matvaror redan för några tusen år sedan, och längs Sydamerikas kuster så livnärde sig folk på fiske.

En av de mest kända civilisationerna under Sydamerikas historia är Inkafolket. Inka var ett högt utvecklat samhälle som uppstod i regionen omkring Anderna. Det bestod av flera miljoner människor som talade olika språk men som alla inrättade sig under Inkas välde. Inkacivilisationen har blivit så känd eftersom man funnit att deras byggnader och konstverk höll en mycket hög standard. Det var med stor precishet som de byggde i sten i en bergsterräng där de även anlade jordbruk i terrassform.

Kolonisationen

Under 1500-talet så kom européerna för att kolonisera Sydamerika. Det hela gick ut på att skaffa mer land och att förslava de folk som inte var kristna. Detta lyckades man fint med. Spanien och Portugal kom överrens om att dela på Sydamerika vilket ledde till att de norra delarna och särskilt Brasilien kom under en stark portugisisk influens medan de sydligare delarna av Sydamerika togs över av de spanska nybyggarna.

Originalbefolkningen i Sydamerika fick ge vika för de sjukdomar som européerna tog med sig samt tvångskonvertering till kristendom. Dessutom fördes många slavar från Afrika till Sydamerika vilket har bidragit till den etniska blandning som vi ser i Sydamerikas länder idag.

Det moderna Sydamerika

Sydamerikas historia i modern tid har även den varit full av konflikter och under 1960 och 1970-talet så tog amerikansk militär över ledningen för länder som Argentina, Brasilien och Chile. Under modern historia i Sydamerika så har man kunnat se revolution och förändring vilket på många håll till sist lett till en demokratisering. Idag jobbar många av Sydamerikas länder på att förbättra sin ekonomi och samhällsstruktur för att minska fattigdom och för att öka livskvalitén. 2008 så skapades USAN (Union of South American Nations) vilket är ett steg för ökat samarbete mellan de olika länderna samt en förhoppning om integration med EU.

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?