Reseportalen.nu

Amazonas

amazonasAmazonas är världens största regnskog. Den täcker flera länder i Sydamerika och den står för hälften av de regnskogar som fortfarande finns på vår jord. Amazonas är ett mycket populärt turistmål, men skogen är hotad av skövling. Därför finns det idag så kallad ekoturism till Amazonas. Om man åker som ekoturist så bidrar man till att bevara ett område som är viktigt för hela vår planet. Amazonas är så stort att man fortfarande finner nya djurarter och det finns de som tror att det även kan finnas gömda stammar av indianfolk i Amazonas.

Geografi

60% av Amazonas finns i Brasilien och detta följs av 13% i Peru och sedan mindre partier i länder som Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam och Franska Guinea. Då man ser på områdets utveckling så kan man se att de tektoniska plattorna rörelser har lett till stora förändringar för Amazonas. Forskare försöker fortfarande på olika sätt att bevisa sina teorier om hur länge Amazonas har existerat och med vilket klimat, men det råder en hel del meningsskiljaktigheter inom detta område.

Klimat

Klimatet i Amazonas är mycket varmt och fuktigt. Temperaturen håller sig omkring 25 grader Celsius. Amazonas har traditionellt sett haft 2 säsonger. Den ena är regnsäsongen då det regnar jämnt under hela dygnet, och den andra är den torra säsongen då det bara regnar under kvällar. För att Amazonas ska bestå så måste det fortsatt vara blött men under 2000-talet har flera torkperioder inträffat.

Det som är så viktigt att förstå är att Amazonas är en slags lunga för hela jordklotet och om denna regnskog skulle dö så skulle det få enorma konsekvenser för hela världens klimat. Det är just på grund av detta som forskare från hela världen följer utvecklingen av klimatet i Amazonas.

Djurarter

Amazonas har ett fantastiskt djurliv. Även om färgglada fåglar, apor och gigantiska ormar väcker mer uppmärksamhet så är det insekterna som står för den största delen av det varierade djurlivet i Amazonas. Den som fruktat anakondor och krokodiler bör tänka om. Mygg i Amazonas kan smitta med farliga sjukdomar som gulsot och malaria vilket gör att man måste vara mycket försiktig med att vara vaccinerad och att inte bli biten då man reser till Amazonas regnskog.

Det finns så många djurarter i Amazonas att man fortfarande upptäcker nya bland träden och i vattendrag. Groddjur trivs särskilt bra i det fuktiga klimat som erbjuds i Amazonas. Anakondan är på sätt och vis kännetecknet för Amazonas och det här är en orm som satt igång fantasin hos filmmakare i Hollywood vilket spätt på människors skräcks för dess storlek och förmåga att jaga stora djur, människor inklusive!

Amazonas framtid

Hur det kommer att gå för Amazonas är en politisk fråga samtidigt som jordens naturliga klimatförändringar är med och påverkar klimatet i Amazonas. Det finns många intressegrupper som jobbar hårt för att rädda Amazonas, och det finns även ett politiskt intresse av att stoppa avverkningen av skog och minska på växthusgasutsläpp för att hindra att Andernas glaciärer smälts ned.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?