Reseportalen.nu

Historia

Till Asien utvandrade de första människorna från Afrika för flera 100 tusen år sedan. De första invandrarna var mycket lik de folkgrupper som invandrade till Europa under samma period. I Asien var man snabbare med att utveckla språk och skrift, långt före de folk som invandrade till Europa, och man började få små samhällen att fungera med varandra och utvecklade en kultur som man sedermera tog med sig när de asiatiska folkgrupperna utvandrade till Europa för cirka 40 000 år sedan.

Redan drygt 3000 år f.kr hade man i Centralasien upptäckt fördelen med hästar vilka man fångade in och tämjde. Dessa hästar användes sedan för bland annat transporter och grovarbete men hästarna användes också i de stora arméerna man byggde upp och som med hjälp av hästarna snabbt kunde förflytta sig mellan kontinenterna när man gav sig ut på fältkorståg.

På 600 talet härskade Tang dynastin i Kina vilket skapade grunden för handeln i Asien. På 1100 talet var det Djingis Khan som samlade de olika mongoliska stammarna under ett rike och med hjälp av de beridna krigarna erövrade man i stort hela Asien utom Japan, Indien, Sydostasien och den arabiska halvön. Under deras styre utvecklades väl fungerande samhällen med lönsam handel av de råvaror som producerades i Asien. Djingis Khans och hans efterträdares rike var så maktfullt så de slog ut de muslimska folkgrupperna och rev deras städer. Det mongoliska riket invaderade även Europa och Kina som led svårt av de våldsamma och grymma attackerna. När den sista regerande Khan ättlingen dog år 1294 så delades det mongoliska riket upp i fyra områden.

Under 1500 talet fram till 1800 talet regerade det Omanska riket i stora delar av Asien fram tills de europeiska stormakterna började erövra och kolonisera delar av Asien. Bland annat hamnade Indien under brittiskt styre och Frankrike fick stort inflytande i Sydostasien.

Först 1948 upphörde den brittiska koloniseringen i Asien och i samband med detta bildades staterna Indien, Sri Lanka, Pakistan och Burma. Först 1954 lyckades länderna i Sydostasien att driva ut de franska styrkorna som ockuperade området och i och med det blev länderna i Sydostasien självständiga. I Vietnam skulle det, tack vare USA:s inblandning dröja fram till åt 1975 innan Vietnam kunde enas och gå ihop under en stat.

Efter att de europeiska stormakternas inflytande över Asien minskade började Asien att utvecklas med ett rasande tempo och storstäder växte upp samtidigt som handel med Asien ökade vilket har lett till att tillväxten i vissa länder i Asien har varit betydligt högre än på andra kontinenter.

Asiens civilisering

För cirka 8000 år sedan började det byggas byar och mindre samhällen kring de viktiga floderna Tigris, Huanghe och Eufrat. Dessa floder utgjorde grunden i de jordbrukssamhällen som växte upp i Asien. Cirka 2000 år f.kr hade tre större områden vuxit fram med väl utvecklade sociala nätverk och med fungerande och lönsamma handelsvägar. Dessa områden, som var placerade kring de viktiga floderna, utgjorde grunden i Asiens civilisering och man hade ett väl utvecklade samhällen där det fanns olika klasser, språk, skrift och kultur.

Krig i Asien

Asien har varit utsatta för krig under stor del av 1900 talet och ända fram till nutid. Utöver ett flertal krig mot Europas koloniseringsmakter så har Asien utsatts för flera inbördeskrig i nästan samliga länder. Idag pågår fortfarande strider i Asien, främst i områden belägna i mellanöstern.

Stillahavskriget

Man brukar säga att stillahavskriget var början på det andra världskriget och orsaken till detta krig var att USA hade strypt Japans tillgång till olja vilket ledde till att Japan helt oväntat anföll USA vid Pearl Harbor i slutet på år 1941. Detta anfall hade bara viss framgång och ledde till att USA omedelbart förklarade krig mot Japan. Japan som var allierade med både Italien och Tyskland, som redan denna tid krigade i Europa, fick med sig sina allierade att deklarera krig mot USA.

Vietnamkriget

Efter att Indokinesiska kriget som bland annat orsakade att Vietnam delades upp i en nord och en syd stat hade tagit slut så påbörjades en ny konflikt år 1955 som omfattade Vietnam, Kambodja och Laos. Senare delen av kriget fick Sydvietnam stöd av USA och Nordvietnam hade Sovjet som allierade. Det slutade med att Nordvietnam gick segrande ur striden och år 1975 upphörde kriget som innebar att man återförenade Nordvietnam och Sydvietnam under staten Vietnam.

Kända personer i Asiens historia

Djingis Khan föddes år 1162 och dog år 1227. Han lyckades sammanföra de mongoliska stammarna under ett välde och lyckades skapa världshistoriens största rike.

En av Indiens viktigaste personer under Indiens kamp mot den brittiska ockupationen var Mahatma Gandhi. Han föddes år 1869 och var utbildad advokat och verkade i bland annat England och i Sydafrika. År 1914 återvände han till Indien och blev en ledande gestalt i kampen för ett självständigt Indien. Efter att Indien blivit självständigt så mördades Mahatma Gandhi i Delhi år 1948.

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?