Reseportalen.nu

Europeiska språk

europeiska-sprak-tyskaFör språk och historieintresserade resenärer är Europa en mycket intressant kontinent att lära känna. Om man jämför med till exempel Nord- och Sydamerika samsas i Europa ett stort antal olika länder med sina egna, distinkta språk. En av orsakerna till att många andra kontinenter i huvudsak har europeiska språk som officiella modersmål, främst engelska, spanska och franska men även portugisiska och holländska, beror på kolonialtiden då lokala språk trängdes undan av de europeiska språken.

Genom att se språk som ständigt föränderliga och samtidigt tidsbestämda kulturella fenomen kan vi således lära oss om världshistorien. Om vi till exempel ser till vårt eget svenska språk finns två mycket tydliga influenser. Under Hansa-tiden då Sverige hade en viktig roll i handeln i norra Europa influerades svenskan starkt av tyskan. En stor mängd handels-termer och även mycket grammatik lånades in från tyskan och är med oss än idag. 400 år efter detta, på 1700-talet då Gustav III var kung var det franska hovet mycket starkt i Europa och under denna tid lånade Sverige in majoriteten av sina ord för mode, konst och kultur från franskan. Franskan var så populär att man talade franska vid hovet, och även om det inte betydde att alla andra i Sverige gjorde det samma, långt därifrån, hade det ändå betydelse i språkets utveckling. Som vi alla vet är det idag engelskan som har störst influens på det svenska språket, men även såklart turkiska och icke-europeiska språk så som arabiska.

Det språk som vikingarna talade och som idag ligger till grund för norska, svenska och danska, gör sig i sin tur bemärkt i till exempel dagens skottska eftersom vikingarna för länge sedan bosatte sig här. Före dem hade romarna erövrat och influerat de brittiska öarna och engelskan. För dem som vill försvara språket ”som det är” gäller det att påminna dem om att språk ständigt utvecklas och aldrig existerar i en ren form. Till exempel finns överallt dialekter och regionala språk som mer och mer kommer att erkännas som officiella språk. Ett exempel på det är katalanska som talas i norra Spanien och Barcelona, en variation på spanska som också har sitt eget ordförråd. Att intressera sig för språk medan man reser i Europa är ett mycket bra sätt att lära känna olika länder och deras dåtids- såväl som nutidshistoria.

Som resenär i Europa går det som regel att klara sig bra på engelska så länge man reser i städer och kommunicerar främst med en yngre generation. Kan man ett stort europeiskt språk kan man också känna igen ord och ha en någorlunda förståelse för omkringliggande språk. Eftersom svenska är ett germanskt språk och har tagit många ord från tyska går det ofta att förstå skyltar på tyska även utan att ha studerat språket. Likaså har man ofta en nödtorftig förståelse av de andra latinska språken om man studerat antingen spanska eller franska, dvs. italienska och portugisiska. Tycker man mycket om att resa är det dock ofta värt att studera ett eller flera europeiska språk. De de allra flesta europeiska språken, t.ex. tyska kan man läsa under en språkkurs utomlands. Dessa språkkurser kan utgöra en givande Europa-vistelse i sig och riktas till såväl ungdomar som vuxna resenärer. Man kan lätt finna mer om dessa språkkurser i all den informationen som finns på internet.

När man talar om de stora europeiska språken är det lätt att glömma bort de många språk som talas i de östra delarna av kontinenten. Här talas ett antal olika språk uppdelat i flera olika språkgrupper, förenklat är dessa de slaviska språken som inkluderar ryska, polska, tjeckiska, och de flesta språken från det forna Jugoslavien. Grekiska utgör en annan grupp, liksom turkiska. Även de uraliska språken, estniska, finska och ungerska utgör en egen grupp. Som vi alla vet har flera av dessa språken även sina egna alfabet som skiljer sig från det romerska alfabet som vi i Västeuropa är vana vid, vilket gör resan genom Europas olika språkliga regioner visuellt, så väl som hörbart, föränderlig. Andra exempel på spännande platser att resa på är Wales och Finland där skyltar ofta finns på flera språk samtidigt.

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?