Reseportalen.nu

Historia

Thailand har en intressant historia, som många andra asiatiska länders historia, då mycket bygger på sägner. Det man vet är att Thailands historia börjar cirka år 900 då taifolket utvandrade från södra Kina ned till Sydostasien. Innan dess härskade ett flertal olika grupperingar runt och omkring nuvarande Thailand, som bland annat khmerer, malajer och mon. Det utvandrande taifolket från Kina grundade egna riken, i det som senare skulle bli nuvarande Thailand. Nu uppstod bland annat kungarikena Lanna, i nordthailand, Sukhothai i nordöstra thailand och Ayutthaya i centrala och södra Thailand. Dessa kungariken låg i evig fejd med varandra samtidigt som de var under yttre hot från Vietnam, Burma och khmerer som ville erövra landområdena.

Tairiket Ayutthaya dominerade härskarväldet ända fram till 1700 talet, med vissa inskränkningar då Burma erövrade vissa delar av Thailand. Ayutthayas kung Ramathibodi I var den kung som börja rita ut riktlinjerna för det som skulle bli Thailand. Under 1700 talet införde han dels buddhismen som en officiell religion, vilket blev en stark avgränsare till de riken runt omkring som var hinduiska, och dels så införda han en thailändsk lagstiftning som kom att gälla ändra fram till slutet på 1800 talet. Efter att burmeserna intog staden år 1767 och skövlade och brände ned den, blev kungafamiljen tvungna att fly och efter tio dagar på flykt så dog kungen av svält.

Efter att Burma krossat Ayutthaya så samlade Taksin alla thailänderna för att gå ihop under ett nytt rike, Siam. Thonburi i centrala Thailand blev den nya huvudstaden och Taksin utnämnde sig själv till Kung år 1769. Men hans tid blev kort, år 1782 avrättades Taksin, efter att det påstods att han var sinnessjuk, och general Chakri utnämndes till ny kung, Rama I. Direkt därefter valdes Bangkok till ny huvudstad och 8 år senare hade Rama I lyckats erövra tillbaka de områden som Burma belägrade.

Under 1800 talet och en bit in på 1900 talet var hela Sydostasien utsatt för hot från europeiska stormakter som försökte att kolonisera rikena i området. År 1826 föll Burma i britternas händer och detta oroade kungaätten i Siam. Man tecknade ett handelsavtal med Storbritannien år 1826, vilket även medförde att Siam accepterade britternas kolonisering i området, och år 1833 inledde man diplomatiska förbindelser med USA. Siam, som landet hette ända fram till år 1939, lyckades som enda land i Sydostasien att förhandla sig ur och bekämpa alla försök att koloniseras.

Friden i Thailand blev dock inte långvarig. År 1932 genomförde militären en kupp och övertog makten, vilket skulle hålla i sig ända fram till 1992, då thailändska folket visade sitt missnöje genom protester mot det militärstyre som fanns, och man införde demokrati och fria val i Thailand.

Från år 1992 och fram till år 2006 var Thailand en ung men en fungerande demokrati tills den dåvarande premiärministern Thaksin avsattes i en militärkupp. Thaksin som är den enda premiärminister som varit vid makten över två mandatperioder, och som är folkligt vald, tvingades från makten av de rika i Thailand då de tyckte hans välfärd som han införde för de fattiga inte gynnade Thailand. De rikas inställning var att så länge de fattiga var fattiga och outbildade så utgjorde dessa inga hot mot de rika.

Efter 2006 så vann Thaksin-vänliga partier de folkliga valen, men avsattes genom olika konstellationer och därefter tillsattes ej folkligt valda ledare. Det gick så långt så att de rika ville att de fattiga inte skulle få rösta, bara för att de rika ville ha ledare för Thailand som gynnade de bäst. I thailand, som ännu inte är en demokrati, är det tyvärr pengar som utser regering, inte folket.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?