Reseportalen.nu

Golden Gate-bron

golden-gate-bronPlaneringen av Golden Gate-bron började redan 1872, men planerna strandade på grund av bristfällig teknik. Arkitekterna räknade ut att avståndet mellan stränderna var för stort. Inte förrän i början av 1900-talet tog byggnadsingenjören Joseph B. Strauss tag i idéen på nytt. Trots många motståndare fullföljde han hårdnackat sin plan. Hans projekt var nästan otänkbart, fram till dess hade ingen på allvar trott att det skulle vara möjligt att förbinda Golden Gates norra och södra stränder med en hängbro.

Förutsättningarna för att bygga en så stor bro över Golden Gate-sundet var från början mycket dåliga. Havsströmmarna vid buktens mynning är mycket starka. Till detta kommer att hållbar berggrund för bropelarna bara finns på mycket stort djup. Ytterligare en stor osäkerhetsfaktor var risken för jordbävningar. Dessutom fick sjöfarten i den hårt trafikerade farleden genom Golden Gate inte förhindras. Det var alltså ingen lätt uppgift för den erfarne byggnadsingenjören Joseph B. Strauss. Ändå avfyrades startskottet för byggandet av Golden Gate-bron den 5 Januari 1933.

Från början var byggnadsarbetet besvärligt. Fundamentet för den södra pelaren innebar särskilda problem, det måste byggas långt ute i Golden Gate, 335 meter från stranden, på 30 meters djup. På den platsen var strömmarna så starka att undervattensarbete bara kunde utföras medan tidvattnet bytte riktning, vilket var högst 20 minuter per dag. De båda bropelarna är ungeför 227 meter höga. De byggdes av ihåliga celler av stål, som staplades på varandra och fästes med sammanlagt 1,2 miljoner nitar, också de av stål – utom den allra sista niten, som består av guld.

Bron hänger på två mäktiga stålkablar, som via pelarna förbinder de två stränderna med varandra. Var och en av trossarna består av 27,000 enskilda stålvajrar med en diameter på 5 millimeter, som har spunnits ihop. Stålkablarnas diameter är 92,4 centimeter. Kablarna är förankrade i enorma betongfundament på vardera stranden.

Trots alla problem kunde Golden Gate-bron högtidliga öppnande äga rum den 27 Maj 1937: På ”fotgängardagen” passerade ungefär 200,000 människor bron till fots. Efter detta öppnades de sex filerna för motorfordon, liksom cykel- och fotgängarbanorna, officiellt för trafik. Redan under den första trafikdagen färdades 32,000 fordon över Golden Gate-bron. Idag handlar det i genomsnitt om ungefär 100,000 fordon, som stiger stadigt i antal.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?