Reseportalen.nu

Hooverdammen

hooverdammenNär Hooverdammen mellan staterna Nevada och Arizona stod färdig den 29 Maj 1935 var den världens största regleringsdamm, ett ingenjörtekniskt mästerverk.

Egentligen är Hooverdammen inte alls någon regleringsdamm, utan en regleringsmur. Ungefär 50 kilometer sydost om Las Vegas spärrar Hooverdammen vägen genom Black Canyon för Coloradofloden. Betongmuren reser sig 220 meter från grund till krön. Ovanför den däms floden upp till Lake Mead, den största konstgjorda vattenreservoaren i USA.

Dammen är en valvbelastningsmur. Välvningen är vänd mot Lake Mead, vilket tar upp trycket från de enorma vattenmassorna i sjön, upp till 35 miljarder kubikmeter. Bygget av muren ställde mycket höga krav på dåtidens ingenjörkonst. Dessutom innebar den enorma hettan under sommaren problem för konstruktörerna. Det var helt omöjligt att gjuta dammen av ett enda stycke betong. Om man hade försökt göra det skulle det ha tagit över 125 år för muren att torka i det extrema ökenklimatet. Därför beslöt man sig för en välkommen ny teknik, vilken var att man satte ihop Hooverdammen av mindre betongblock.

I betongen fanns rör, genom vilka man kunde leda iskallt vatten för att snabbt kyla ned betongen. Till slut fylldes rören också med betong, vilket bidrag till ökad stabilitet och fäste ihop blocken med varandra. Alla blocken har en höjd på 1,5 meter. De minsta blocken har en yta på 7,6 gånger 7,6 meter, medan de största har en yta 7,6 gånger 18 meter. Ungefär 2,6 miljoner kubikmeter betong användes i Hooverdammen. En ofattbar mängd, betongen skulle räckt till för att bygga en 5 meter bred och 20 centimeter hög gata genom hela USA, från San Francisco till New York.

För att kunna bygga Hooverdammen fick man lov att leda om Coloradofloden in i en ny fåra. För att göra det sprängde man upp enorma tunnlar i dalens båda sidor, genom vilka vattenmassorna kunde ledas. Totalt fyra tunnlar byggdes, var och en med en diameter på 17 meter och en längd på fem kilometer. Ungefär 3500 arbetare var ständigt sysselsatta på den stora byggplatsen. 96 arbetare dog i olyckor under arbetet.

Kostnaden för att bygga den enorma dammen hade beräknats till ungefär 49 miljoner dollar. I verkligheten kom dammen att kosta över 165 miljoner dollar. Inte förrän 1985 hade leveranser av elektricitet och intäkter från turister täckt byggkostnaderna. Sedan dess går kraftverket med vinst.

Från början var dammen tänkt att heta Boulderdammen, efter den plats där dammen först var tänkt att ligga. Geologiska undersökningar visade dock att dammen måste byggas ungefär 16 kilometer längre uppströms, eftersom de geologiska förutsättningarna i Black Canyon var mycket bättre. Dammen fick sitt nuvarande namn av USA:s trettioförsta president, Herbert C. Hoover. Hoover räknas som initiativtagare till det gigantiska byggnadsprojektet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?