Reseportalen.nu

Historia

Det område som idag utgör staden New York har varit bebott av människor i mer än 11 000 år. Här har till exempel flera olika indianstammar haft sin bas. Detta vet man efter att ha sett målningar som européer i form av tidiga kolonisatörer gjort av samhällena som fanns då de kom. Dessa samhällen som indianerna hade var ofta väldigt organiserade med ett socialt samhälle av avancerad klass. Indianerna arbetade under tiden som samlare och jägare. Man kan tro att det idag inte finns några tydliga spår efter dessa, men faktum är att gatan Broadway som idag återfinns på Manhattan är en gammal gångled sedan den tiden. De första européerna, vilka var holländare, som bosatte sig här var pälsjägare och deras ankomst till USA kom att spela en stor roll för landets fortsatta utveckling.

Holländarna köpte södra Manhattan av indianerna, med handelsvaror såsom glaspärlor och liknande. Med dagens mått mätt var dessa varor värda löjliga summor, men på den tiden var situationen en annan. Holländarna grundade på den köpta platsen en koloni, som senare kom att övertas av engelsmännen. Staden fick då sitt nuvarande namn och kom att agera huvudstad för landet USA under några år. Man byggde upp en stadsmur för att markera stadens gränser. På den här tiden bodde det då ungefär 30 000 invånare i staden, en siffra som vart tionde år sedan dess kom att dubbleras.

I slutet av 1800-talet började New York industrialiseras. Detta utvecklade självklart staden och runt omkring denna tid kom också väldigt många att invandra till landet. Detta gjorde att stadens befolkningsmängd ständigt ökade och redan år 1870 hade staden ett invånarantal på ungefär en miljon. Staden som den ser ut idag bildades precis i slutet av 1800-talet, det var nämligen då som man valde att slå ihop de områden som idag utgör hela staden.

Staden kom sedan att fortsätta växa och under mellankrigsåren, alltså tiden mellan 1900-talets två världskrig, hade staden en god tid med bra ekonomisk tillväxt. Detta var under 20-talet och det är på grund av detta som man brukar tala om det glada 20-talet. Detta innebar dels en ny våg av immigranter men under denna tid öppnades också den tunnel som kom att förbinda Manhattan med New Jersey. Tiderna var glada, men ekonomin kom att få en abrupt vändning i och med den stora börskraschen på Wall Street, som ägde rum hösten 1929, i slutet av det glada 20-talet. Denna kom att vara startskottet för den stora depressionen som kom att prägla följande år. Depressionen kom dock att präglas av ett stort välfärdsprogram och under 30-talet kom många av de byggnader som idag är kända landmärken för New York att byggas.

Efter andra världskriget var New York som ligger i Amerika besparat den stora förödelsen som fanns i Europa. Detta gjorde att stadens industrier kunde ladda om och öka industriernas produktion. Under denna tid kom även vikiga byggnader som FN:s högkvarter att öppnas. Efter andra världskriget kom också en ny våg av immigration att äga rum.

Under andra hälften av 1900-talet var händelserna i staden många. Flera viktiga byggnader byggdes och man kom också att bekämpa en ökad brottslighet med järnhand. Detta gjorde man genom att införa en noll tolerans mot våld. Det har lett till att New York idag är en väldigt säker stad i jämförelse med exempelvis grannen Washington D.C.

Precis i början av 2000-talet kom New York, hela USA och resten av världen att skakas av ett stort terrordåd mot utvalda platser i USA, däribland mot de två tvillingtornen i New York. Terrordåden är det största som skett under de senaste åren och de kom att vara startskottet för USA:s krig mot terrorn.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Restips

  • Vill du få vårat nyhetsbrev som innehåller information om uppdateringar, restips samt erbjudanden?